Trong các trường hợp phàl xà dầu nhờn để sửa chữa, hoặc thay dấu nhờn phải hết sức cẩn thận không dế các tạp chất bán rơi vào hệ thống dấu nhờn. Vì việc tách các tạp chất này ra khỏi dấu nhờn bâng máy lọc ly tâm và phin lọc rất lâu. Vì vậy, trước khi cấp dấu nhờn mới vào hệ thống phải làm sạch các đường ống, sinh hàn dầu nhờn, các te, két tuần hoàn,…

Xem thêm: Máy bơm nước công nghiệp công suất lớn

  • Làm sạch hệ thống dầu nhờn

Động cơ I1ÌỚ1 lắp dạt xuống tàu, hoặc động cơ mớl sửa chừa lớn thường có các tạp chất cơ học: mạt sắt, xi hàn, cát,… trong các te, đường óng, bám trên biên, cán piston,… Khi chạy bơm dấu nhờn, các tạp chất này sẽ theo dầu nhờn vào khe hờ giữa các bạc lót và ổ dờ gây Iiìàl mòn, hư hòng cho các chl tiết này. Vi vậy, để ngăn ngừa các hư hòng cho động cơ nên thực hiện các công việc sau trước khỉ dùa dộng cơ vào làm việc.

  • Làm sạch hệ thống trước khi cấp dầu nhờn

Để tránh các nguy cơ hư hòng các bạc lót, trước khi cấp dấu nhờn cho hệ thống phàl làm sạch toàn bộ hệ thống: đường ống, sinh hàn, phin lọc, các te, két tuần hoàn,…

ĐỐI với động cơ mớl, các đường óng dấu nhờn thường dược làm sạch bảng phương pháp phun cát và sau dó rùa bâng dung dịch a xít loãng. Vì vậy, sau khi rùa đường ống báng dung dịch a xlt loăng phải rùa dường óng bàng dung dịch kiếm loáng dể trung hòa a xít. Sau dó bề mặt trong các ống phàl dược phù lớp bào vệ chống ăn mòn.

  • “Rửa” hệ thống dầu nhờn

Tham khảo: Máy bơm đầu inox ebara

Mặc dù hệ thống dấu nhờn đa được làm sạch bâng các phương pháp trên, nhưng các tạp chất có kích thước nhỏ có trong không khí vẫn có thể xâm nhập vào hệ thống dầu nhờn. Vì vậy, nên “rửa” toàn bộ hệ thống báng cách bơm tuần hoàn dấu nhờn, nhùng không cho dầu nhờn tuấn hoàn qua các ồ dờ, bạc lót cùa dộng cơ. Trong quá trinh dấu nhờn tuần hoàn trong hệ thống, các tạp chất bẩn có trong dầu nhờn và hệ thống sẽ bị glil lạl trong các phin lọc. Hiệu quà làm sạch hệ thống dầu nhờn bàng phương pháp này phụ thuộc vào kết cấu của hệ thống, dặc biệt là loại phin lọc và kết cấu cùa két dẩu nhờn tuần hoàn.

Quá trinh làm sạch này phàl kết hợp việc chạy máy lọc ly tâm. Thông thường phin lọc trong hệ thống sẽ được thay thế báng phin lọc có kích thước mắt lưới nhò hơn các mắt lưới của phin lọc thường dùng (khoáng 10-20 Im)

Trước khi “rửa” hệ thống phải ngừng cung cấp dấu bôl trơn cho các vị trí bôỉ trơn sau bàng cách bịt các dường ống dẫn dẩu bôl trơn đến các vị trí này (Hình 2.2): Bộ dờ chính (1); Ổ dờ patanh-bàn trượt (2); Bộ dờ chặn (6); Xích dãn động (5); Tua bin (4); Bộ glàm dao động trục (7); Bộ glàm dao động xoắn kiểu “GEISLINGER” (nếu có); Bộ bù mô men (nếu có); Hệ thống PTO/PTI (nếu có). Xem thêm: Bơm ebara vietnam

Để đàm bào các tạp chất bám ờ mặt trong của dường ống dược cuốn trôi theo dầu nhờn. Trong quá trình “nia” hệ thống, phàl hâm dầu nhờn đến 40~50°c và bơm dấu nhờn VỚI hiu lượng lớn nhất.

Để tăng chất lượng làm sạch báng phương pháp này và glàm thời gian “rửa” nên chạy máy lọc ly tâm và lưu ý phải hâm dầu nhờn trước máy lọc ly tâm đến nhiệt dộ thích hợp.

Nếu trong quá trình “rửa” hệ thống dấu nhờn mà chi chạy máy lọc ly tâm thì các tạp chất bẩn có trong các dường ống, các te,… sẽ không dược dl qua máy lọc và do đó dấu nhờn tạl các vị trí này không dược làm sạch. Máy lọc lv tâm chi hút dấu nhờn trong két tuần hoàn là nơi ít các tạp chất bẩn khi chua chạy bơm dấu nhờn, do vậy tác dụng làm sạch cùa máy lọc ly tâm không cao.

Trong quá trình chạy bơm dấu nhờn dề “rửa” hệ thống nên dùng máy rung hoặc dùng búa gò bên ngoài các đường ống dể các tạp chất bám ờ mặt trong các ống bong ra và tuần hoàn cùng dầu nhờn và sồ được giữ lạl tại phin lọc. Tham khảo:  Bơm nước công nghiệp ebara

Sau khi “rửa” hệ thống có một lượng lớn các tạp chất bẩn lảng ờ đáy két tuần hoàn. Vì vậy, sau khi “rùa” nên bơm chuyển dấu nhờn từ két tuần hoàn sang két khác, sau dó làm sạch két tuấn hoàn. Khl két dà sạch chuyển dấu nhờn trờ lại két tuần hoàn và tiếp tục “rửa” hệ thống.

Nếu đáy két tuần hoàn không được làm sạch, khl động cơ làm việc, do nhiệt độ dấu nhờn cao hơn lìhlệt độ dẩu nhờn khi “rùa”, và két bị rung do động cơ làm việc, hoặc tàu hành hài trong vùng biến có thời tiết xấu, nên các tạp chất bẩn lạl bị tan trong dầu nhờn. Các tạp chất bấn này sẽ lạl tuần hoàn cùng VỚI dấu nhờn làm cho phin lọc nhanh bị tắc. Xem thêm: Bơm nước thải trục ngangSản phẩm liên quan

LIÊN HỆ