Khi phát hiện khoang khí quét cháy phàl thực hiện ngay các biện pháp sau:

– Glàm tốc độ của tàu xuống “Slow” và để nghị buống lái cho dừng dộng cơ.

– Khi buồng lái dổng ý, tiến hành dừng dộng cơ và tắt quạt khí phụ;

– Dừng bơm cấp nhiên liệu;

– Dừng bơm dấu nhờn;

– Tiến hành dập lửa bàng thiết bị lắp sản ờ khoang khí quét.

Thông thường có dường ống dẫn hơỉ nước (từ nổl hơi) đến tung khoang khí quét (Hình 2.1).

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm chìm công suất lớn

Sau khi dập tát lừa tiến hành các biện pháp sau dê’ đùa động cơ làm việc trờ lại:

– Làm sạch các khoang khí quét;

– Làm sạch cán plston, xllanh và kiếm tra tình trạng bé mặt của các chi tiết này, nếu không có dấu hiệu hư hòng nào phù một lớp dấu nhờn lên bể mặt của chúng. Via máy và tiến hành kiểm tra xem có rò ri nước làm mát, dấu làm mát plston không;

– Kiểm tra bộ làm kín cán plston, bể mặt đáy cùa khoang khí quét có bị rạn nút không;

– Nếu không phát hiện dược dấu hiệu hư hòng nào, tiến hành Via máy và khờl dộng lạl động cơ

Biện pháp ngăn ngừa cháy khoang khí quét

Như phân tích ờ trên, các nguyên nhân chính dãn đến cháy khoang khí quét do: áp suất trên đường xà cao do quá trinh cháy trong xllanh động cơ bị “trễ”, hoặc do tấm lưới bào vệ tua bln đặt trong hộp khí xà, ống phun, cánh tua bln bị bấn, xupap xà mờ muộn, xéc măng bị “thổi”,… Tham khảo: Máy bơm chìm của ý

Vì vậy để ngăn ngừa cháy trong khoang khí quét thi phài hạn chế xày ra các nguyên nhân trên.

Khi xéc măng bị “thổi”, khí cháy có nhiệt độ cao sẽ rò lọt xuống khoang khí quét qua các vị trí xéc măng bị “thổi”. Để hạn chế xéc măng bị “thổi” phải:

– Duy trì đléu kiện bôl trơn xllanh một cách tốt nhất, nếu trên bề mặt xéc măng không có dẩu bôl trơn, sẽ xày ra hiện tượng xéc măng bị tróc, rỗ, xllanh bị màl mòn theo chiều thẳng đứng tạl vị trí giũa các lỗ dấu bôl trơn xllanh (Hình 2.2). Đó là một trong nhũng nguyên nhân chính dãn tớl tinh trạng xéc măng bị “thổi”

– Thường xuyên kiểm tra tình trạng cùa xéc măng qua các cùa quét, nếu phát hiện các dấu hiệu xéc măng bị kẹt, gãy, hoặc gỉàm dộ dàn hổl thì phải rút plston và thay thế xéc măng.

Hình 2.2 Xilanh bị mòn theo chiều thảng đứng

– Rành xéc măng phài sạch, không có cặn các bon bám. Nếu rãnh xéc măng có nhiều cặn bám, khí cháy di chuyến qua mặt trên của xéc măng vào rãnh xéc măng sẽ khó khăn hơn, lực đẩy cùa khí cháy lên xéc măng từ phía trong sẽ glàm, lực tỳ của xéc măng vào xllanh giảm, củng là một trong những nguyên nhân làm cho xéc măng bị “thổi” (Hình 3.1-phấn I)

– Làm sạch khoang khí quét, ống xà bùn, cặn từ khoang khí quét xuống két chứa khi dộng cơ dừng. (Hình 2.1). Nếu áp suất của khí cháy trong xilanh lớn hơn áp suất khí quét trong khoang khí quét khỉ các cùa quét mờ, thì một lượng khí cháy có nhiệt độ cao sẽ tràn vào khoang khí quét. Đây là nguồn nhiệt làm cho hỗn hợp dấu nhờn trong khoang khí quét cháy. Để hạn chế hiện tượng khí cháy thổi ngược vào khoang khí quét khl các cửa quét mở phải:

Có thể bạn quan tâm: Các loại máy bơm ly tâm

+ Duy trì áp suất trên đường xà không vượt quá 3,5kG/cm2 bảng cách đàm bào các tấm lưới bào vệ tua bln trong hộp khí xà, các ống phun của tua bln, cánh tua bln luôn trong tình trạng sạch, không có muội bám. Áp suất trên dường xà nhỏ giúp cho quá trình xà dược dẻ dàng hơn, áp suất khí cháy trong xllanh giâm nhanh khl xupap xà mờ, nên khi các cùa quét I11Ờ áp suất khí quét trong khoang khí quét lớn hơn áp suất khí cháy trong xllanh, do dó không có hiện tượng thổi ngược khí cháy từ xllanh vào khoang khí quét.

+ Hạn chế hiện tượng cháy “trễ” trong xllanh. Khi quá trinh cháy trong xllanh bị “trẻ”, tức là quá trinh cháy bị kéo dàl trên đường dàn nờ, thậm chí khi các cùa quét sắp mở quá trình cháy trong xllanh vẫn tiếp tục, làm cho áp suất của khí cháy trong xllanh khi các cừa quét mờ lớn hơn áp suất khí quét trong khoang khí quét. Do dó khí cháy trong xllanh tràn vào khoang khí quét. Để không xày ra quá trình cháy “trễ” phàl đàm bào tốt các diều kiện ành hường tớl quá trình cháy trong xllanh: tình trạng bơm cao áp, VÒI phun, áp suất, nhiệt độ của nhiên liệu trước bơm cao áp, áp suất, nhiệt độ của khí quét, tình trạng của xéc măng, xilanh,…Có thể bạn muốn biết: Cách lắp đặt máy bơm tăng áp

+ Ngoài ra khi động cơ làm việc ờ chế độ phụ tàl nhò, hiệu suất của tua bln thấp, nên không cung cấp đù không khí cho quá trình cháy. Vì vậy, trong trường hợp này phải chạy thêm quạt khí phụ. Nếu quạt khí phụ không làm việc do chưa chuyển sang chế độ tự dộng hoặc quạt bị hòng thì cũng làm cho quá trình cháy trong xllanh bị “trẻ”.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ