Chạy “rà” khi chỉ thay mới xéc măng

Nếu động cơ rút piston và chi thay mới xéc măng, thì thời gian chạy rà có thể rút ngắn xuống còn 10-14 glờ (Hình 3.6). Nhùng quy trình đléu chinh dấu bôỉ trơn xllanh vẫn giống như khi động cơ thay mới cà xéc măng và xllanh (Hình 3.7). Tham khảo thêm: Bơm bùn ebara

Các yếu tố ảnh huởng đến quá trình mài mòn và ăn mòn xỉỉanh

Có nhiều nguyên nhân làm cho xỉlanh bị màl mòn, hoặc ăn mòn. Nhúng nguyên này được chia làm hai loại: nguyên nhân gây màl mòn xllanh và nguyên nhân gây ăn mòn xllanh

  1. Nguyên nhân gây mài mòn xilanh
  2. Vật liệu

Vật liệu chế tạo xllanh và xéc măng ành hường trực tiếp đến tóc độ màl mòn cùa chúng. Vật liệu chế tạo các chl tiết này có độ cứng không phù hợp sẽ làm cho tốc độ màl mòn của các chi tiết này tăng nhanh. Vi vậy nếu tốc độ màl mòn của xllanh, xéc măng nhanh bất thường, phải kiếm tra nguồn gốc của các chi tiết này được sàn xuất từ công ty nào, hoặc IIUỚC nào.

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm chìm nước biển

Lượng dấu bôl trơn xllanh và chất lượng dầu bôi trơn xllanh đểu ành hường trực tiếp đến tốc dộ màl mòn của xllanh, xéc măng. Vi vậy, khi phát hiện sự màl mòn bất thường cùa xllanh, xéc măng, phải kiểm tra xem chất lượng và lượng dầu bôl trơn xllanh có phù hợp VỚI hướng dãn cùa nhà máy chế tạo động cơ không, ờ một số dộng cơ, thời điềm phun dấu bôl trơn vào xilanh cũng rất quan trọng. Nếu thời điểm phun dấu bôi trơn vào xilanh không chính xác, một phẩn lượng dấu bôl trơn phun vào xllanh có thế bị dốt cháy cùng với nhiên liệu, hoặc bị xéc măng gạt xuống khoang khí quét. Do dó, trong trường hợp này không đủ dầu bôl trơn cho xỉlanh, kết quà là xllanh, xéc măng sẽ nhanh chóng bị mài mòn. Dấu nhờn bôl trơn xllanh cũng có thề là nguyên nhân gián tiếp gây ăn mòn xllanh, nếu hàm lượng kiềm có trong dầu nhờn quá thấp, sẽ không trung hòa hết các a-xít tạo ra trong quá trinh cháy nhiên liệu trong xllanh động cơ

Các hạt cứng

Các hạt cứng: catalyst íịiies, cát,… có trong nhiên liệu sẽ vào xllanh cùng VỚI lìhlên liệu gây màl mòn xllanh. Các hạt cứng này cững có thể bám trên các van hút cùa bơm cao áp, và đây là nguyền nhân làm cho các van này bị rỗ, nhiên liệu bị rò rì, áp suất phun nhiên liệu lớn nhất glàm, lượng nhiên liệu phun vào xllanh glàm và do đó làm táng vị trí thanh răng bơm cao áp.

Xem thêm: Bơm chìm nước thải italia

Trong thực tế chủ tàu, thuyền viên không thê’ biết trong nhiên liệu có các hạt cứng hay không, do đó cẩn phàl lọc nhiên liệu một cách cẩn thận bàng máy lọc ly tâm để loại bò các hạt cứng nếu chúng có mặt trong nhiên liệu.

Ngoài catalyst fjnes, cát có trong lìhlên liệu, cát có trong không khí cũng có thể theo khí nạp vào xllanh động cơ. Để ngăn ngừa cát có thề thâm nhập vào xllanh, phàl thay phin lọc của máy nén tăng áp kịp thời và đúng tiêu chuẩn. Màl mòn thường xuất hiện trên bể mặt tiếp xúc giữa xllanh và xéc măng.

Các vết xước trên bề mặt xéc măng là một trong nhũng dấu hiệu cùa việc bị mài mòn do các hạt cứng. Các vết xước này có thể nhìn thấy qua cửa quét cùa xllanh, hoặc khi rút piston. Các vết xước do các hạt cứng thường xuất hiện VỚI số lượng lớn, và hơl sâu.

Các hạt cứng thường có ờ bẽ’ mặt dưới và trên của rãnh xéc măng, khi piston chuyển dộng lên-xuống làm cho bẽ’ mặt này của rảnh xéc măng và xéc măng bị rỗ. Khl các hạt cứng di chuyển từ rãnh xéc măng trên cùng xuống dưới qua khe hờ miệng của xéc măng, làm cho mép xéc măng phía dưới bị rỗ giống như bị phun cát.

Trầy xước (do xéc màng bị kẹt cạc bộ)\

Bạn nên biết: Máy bơm nước thải công suất lớn

Các vết trầy xước cùa xilanh, xéc măng sẽ làm màl mòn xllanh khi piston chuyển dộng trong xllanh.

Ngoài các nguyền nhân lìhií đă giới thiệu ờ trên, hiện tượng trẩy xước có thế còn do các nguyên nhân sau:

  • – Quá trình chạy “rà” không đúng quy trình (đặc biệt là các vết trẩy xước trước đây không được xử lý triệt đê’ khl sửa chữa xllanh)
  • – Xllanh không thẳng đứng (xllanh bị đổ

Nhiên liệu

Một trong những nguyên nhân chính ành hường trực tiếp đến tình trạng cùa bơm cao áp, VÒI phun và xllanh là chất lượng của nhiên liệu. Chất lượng của nhiên liệu trước bơm cao áp phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng lọc sạch của các phin lọc và máy lọc ly tâm. Vi vậy, xử lý nhiên liệu đúng quy trình, thường xuyên bào dường máy lọc ly tâm là những yếu tố quan trọng nhất dề bào vệ xllanh, xupap xà, bơm cao áp, VÒI phun và xllanh động cơ.

Chất lượng lọc sạch của nhiên liệu sau máy lọc ly tâm phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

  • – Mức độ chênh lệch tỷ trọng giữa nước, các tạp chất khác VỚI nhiên liệu tạl nhiệt độ cùa nhiên liệu trong máy lọc ly tâm. Độ chênh lệch tỳ trọng càng lớn nước và các tạp chất càng dẻ tách ra khỏi nhiên liệu, chất lượng lọc nhiên liệu càng cao.
  • – Độ nhớt của nhiên liệu tưong úng VỚI nhiệt độ của nhiên liệu trong máy lọc. Khl độ nhớt của nhiên liệu nhò, ma sát glùa các phân từ nhiên liệu nhò, vi vậy nước và các tạp chất khác có trong nhiên liệu càng dẻ dl chuyển trong nhiên liệu, và do đó càng dẻ tách chúng ra khỏi nhiên liệu khi di qua máy lọc ly tâm.
  • – Kích thước và khói lượng riềng của các hạt nhò nhất mà nó dược tách ra khòl nhiên liệu.
  • – Sản lượng của máy lọc ly tâm càng nhò, thời gian nhiên liệu di chuyển trong máy lọc càng lâu, do dó càng có nhiều các tạp chất dược tách ra khòl nhiên liệu.
  • – Nhiệt độ cùa nhiên liệu trước máy lọc ly tâm cao, độ nhớt cùa nhiên liệu giảm, do đó việc tách các tạp chất và nước ra khòl nhiên liệu sẽ dẽ dàng hon. Nhùng nếu nhiệt dộ cùa nhiên liệu lớn hon 100°c thì nước đệm trong máy lọc sẽ bay hơi, nhiên liệu sõ trào ra theo đường nước. Mặt khác nước có trong nhiên liệu cũng bay hơl, do dó không thế loại bò nước có trong nhiên liệu. Vi vậy, nhiệt dộ hâm lớn nhất nằm trong khoáng 95-98°C đốỉ VỚI nhiên liệu có dộ nhớt lơn hơn 180mm2/s ờ 50°c.

Xem thêm: Bơm chìm 2hp

Tình trạng làm việc của chân vịt

Khỉ tàu hành hài trong dléu kiện thời tiết xấu, phụ tảl dộng cơ tăng, đường dặc tính của chân vịt dịch chuyến sang trái. Nếu động cơ khai thác lâu ờ vùng này, dộng cơ luôn phàl làm việc trong tình trạng bị quá tàl, do đó xllanh ctìng bị quá tài cà về nhiệt và cơ và có thế làm cho xllanh bị nứt do ứng suất nhiệt.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ