Tình trạng của xilanh

Đánh giá tình trạng của xilanh, xéc màng a. Tình trạng của xilanhXllanh có tinh trạng tót nếu bẽ’ mặt xllanh sáng đéu, không có các vết xuoc. Xem thêm: Ebara evm

Khl kiểm tra tinh trạng cùa xllanh phàl kiểm tra xem màng dấu bôl trơn trên thành xllanh và xéc măng có dù không. Nếu dù dầu, tất cà các xéc măng đéu có dầu bôỉ trơn trong khe giữa xéc măng và rãnh xéc măng.

Trên thành xllanh có thể xuất hiện những vùng có màu trắng hoặc nâu nhạt, dó là dấu hiệu của quá trình ăn mòn do a-xlt suníurlc, và nó khác VỚI màu xám-den do xéc măng bị “thổi”.

Trong trường hợp này phài tăng lượng dấu bôi trơn xllanh hoặc dổi loại dấu bôỉ trơn có hàm lượng kiếm cao hơn, dề ngăn ngừa hiện tượng ăn mòn a-xlt này.b.

Tình ưạng của xéc màng- Xéc măng tốtNếu xéc măng tốt thì toàn bộ mặt ngoài xéc măng và mặt gương xllanh sáng đều. Các xéc măng dl chuyển dẻ dàng trong rành xéc măng, xéc măng đàn hói tốt, và trong khe glùa xéc măng và rãnh xéc măng có dấu nhờn bôi trơn, cạnh xéc măng “tù”, không sắc cạnh (Hình 3.4a). Tham khảo thêm: Ebara evmu

– Xéc măng bị tróc rỗ nhò

Nếu dộng cơ dừng lâu, màng dầu bôl trơn trên thành xllanh sẽ bị khô, trên thành xllanh tạo thành các vùng bị khô dầu cục bộ. Khl dộng cơ làm việc, ma sát cục bộ giữa các xéc măng và xllanh tạl nhũng khu vực này tăng lên, làm cho nhiệt độ của xéc măng tăng, do dó bề mặt xéc măng ờ lìhilng vùng này bị tróc và hóa cứng.

Đánh giá tình trạng của xilanh, xéc măng A

Trong trường hợp khu vực bị tróc của xéc măng lan rộng ra đến mép của xéc măng sẽ làm cho cạnh xéc măng bị sác (Hình 3.4c). Cạnh sác của xéc măng sẽ cạo hết lớp dấu bôl trơn trên vách xllanh khi piston dl chuyển lên-xuống, xllanh không dược bôl trơn, quá trình mài mòn càng nhanh.

Có thể bạn muốn biết: Ebara jexm 120

Cạnh sắc của xéc măng hình thành do quá trình bị “hóa cứng” sẽ mòn dẩn và hết khl cho dộng cơ chạy “rà” và tăng lượng dấu bôl trơn xllanh (hình 3.4d). Do dó khi phát hiện xéc măng bị sắc cạnh, cho động cơ chạy “rà” theo quy trình chạy “rã” khi thay mớl xéc măng.Các vết tróc đẩu tiên chi xuất hiện ờ một khu vực trên bề mặt xéc măng, nhưng do xéc măng xoay tự do trong rãnh cùa nó, nên các vết tróc này sẽ lan rộng trên toàn bộ bế mặt của xéc măng.

Trên thực tế, các vết tróc trên xéc măng sẽ làm cho bề mặt gương xllanh cũng bị tróc. Hình 3.4 Tinh trạng của xéc mànga. Xóc mảng tốt. b. Xóc mảng bi xước, tróc nhỏc. Xéc màng bị hóa cứng tróc rố không đêu;d. Xéc màng bi xước, tróc và bi hóa cứng ở khu vưc giữa xéc mảngKhi phát hiện nhùng vết tróc này phài tăng lượng dấu bôi trơn xllanh.
Nguyên nhân làm trẩy xước xéc măng là do chính nhũng “vảy” cứng bị tróc ra từ xéc măng, nhùng thông thường là do các hạt cứng có trong nhiên liệu. Do xllanh và xéc măng bị mài mòn nên các vết xước này không thực sự nguy hiểm, nhưng nhũng hạt cứng sổ làm cho các khu vực khác của xéc măng bị trẩy xước.

– Xéc màng bị kẹt

Có thể bạn quan tâm: Ebara best one ms

Các hạt các bon cứng và nhò bám trong các rãnh xéc măng tăng dẩn, nên các xéc măng bị kẹt không thể xoay tự do trong rành cùa nó. Do xéc măng bị kẹt, nên lực đàn hói cùa xéc măng không làm cho xéc măng tiếp xúc VỚI xllanh, do dó trên thành xllanh ờ phía trên và bế mặt xéc măng bát đáu xuất hiện những vết xám. Dầy là dấu hiệu cho thấy tạl nhừng vị trí này xéc măng không có khà năng làm kín khí. Khí cháy sẽ lọt qua khc hờ glila xéc măng và xilanh. Hiện tượng này còn gọl là “thổi” xéc măng. “Thổi” xéc măng làm cháy màng dẩu bôl trơn xỉlanh, do dó càng làm cho quá trình màl mòn xllanh nhanh hơn.

Kẹt xéc măng còn có thể làm cho xéc măng bị gầy. Nếu xéc măng bị kẹt phài táng thêm dấu bôi trơn cho xllanh tương tự ờ chế độ chạy “rà” khi thay mới xéc măng cho đến khi hết các vết xám trên bế mặt xéc măng.

Sự chuyển động tự do cùa xéc măng trong rãnh xéc máng là rất quan trọng. Có thể kiểm tra sự chuyển động này báng cách dùng cây gỗ nhò, tù đáu ấn vào xéc măng qua cửa quét sẽ cảm thấy độ dàn hổi của xéc măng; hoặc Via máy theo chiều tiến-lùl sổ thấy xéc măng di chuyển lên-xuống trong rãnh xéc măng.

– Xéc măng bị gảỵ/vỡ

Xéc măng bị gầy hoặc vờ nếu có các dấu hiện sau:

– Không có sự dàn hổi khi dùng cây gỗ nhỏ ấn vào xéc măng;

– Có các vết xám, hoặc đen trên bế mặt xéc măng;

– Thấy các mành gây của xéc măng;

– Mất xéc lììăng;

Nguyên nhân chù yếu làm xéc măng gày là do xéc măng bị nghiêng. Tuy nhiên, gây xéc măng cũng có thể do xéc măng bỊ kẹt.

Có thể bạn chưa biết: Ebara evmg

Xéc măng bị gây do trong quá trình dộng cơ làm việc, áp suất khí cháy tác dụng vào mặt trong của xéc măng táng lên quá chậm, do đó lực ép xéc măng vào xllanh nhò, tạo khe hờ giữa xéc măng và xllanh. Khl dó khí cháy đl qua khe hờ giũa xéc măng và xllanh tạo ra lực tác dụng lên mặt lìgoàl xéc măng, lực này táng lên đột ngột, ép xéc măng bó sát vào rãnh. Kết quà là hai dấu cùa xéc măng có thể chống vào nhau làm cho xéc măng bị gây. Nếu áp suất tác dụng vào mặt trong của xéc măng cũng tăng lên nhanh và kết hợp VỚI lực dàn hói của xéc măng sẽ làm cho xéc măng ép sát vào thành xỉlanh, khí cháy không thể tạo ra lực tác dụng trực tiếp lên bế mặt ngoài của xéc măng, xéc măng không bị gầy.

Nguyên nhân chính làm cho áp suất cùa khí cháy tác dụng vào mặt trong của xéc măng tăng lên chậm do:

– Cặn các bon trong rãnh xéc măng lìhlểu;

– Khe hờ giữa mặt trong của xéc măng và đáy rãnh xéc măng quá nhò (khe hờ hướng kính);

– Xéc măng bị kẹt cục bộ;

– Mép của xéc măng quá “tù”;

– Khả năng làm kín giũa mặt dưới của xéc măng và mặt dưới cùa rãnh xéc măng không tốt;

– Xéc măng bị “thổi”;

Xéc măng bị “thổi” là hiện tượng khí cháy rò lọt qua mặt ngoài xéc măng.

Khỉ xéc măng bỊ “thổi” trên bề mặt xéc măng xuất hiện các vùng đen, khô dấu và trên thành xllanh phía trên cùng xuất hiện các vùng đen, khô lớn hơn so VỚI trên xéc măng. Các vùng đen, khô này chi phát hiện dược khi rút pỉston, hoặc thay xupap xà.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ