1. Dầu nhờn và hệ thống dầu nhờn

Dầu nhờn

Dấu nhờn dùng cho dộng cơ diesel thấp tốc không nhũng có nhiệm vụ bôi trơn, giảm ma sát, hạn chế ăn mòn, Iiìàl mòn, làm sạch và làm mát cho chính nhũng bề mặt ma sát, mà còn dùng đế làm mát cho dinh piston, truyén dộng thủy lực trong hệ thống mờ xupap xà. Vi vậy, dấu nhờn cùa dộng cơ diesel thấp tóc nên dùng loại SAE30 có pha chất phụ gla chóng han gi, chống ô-xv hóa.

Xem thêm: Bơm nước thải công suất nhỏ

Trong quá trinh động cơ làm việc, dẩu nhờn bám trên các bé mặt có lìhlệt độ cao: không gian làm mát đinh piston, sẽ bị ô-xy hóa thành “than cốc”, lớp “than cốc” này sẽ ngày càng dày, làm cho khả năng truyền lìhlệt của piston giảm và do dó nhiệt độ piston sẽ tăng lên. Để gio cho các te dộng cơ và không gian làm mát cùa piston sạch, dầu nhờn dùng cho dộng cơ phàl có các tính năng như: trung hòa a xít, có khả năng hòa tan hợp chất “than cốc” bám dính trên bế mặt của các te, không gian làm mát dinh piston. Dấu nhờn có tính kiểm phù hợp VỚI yêu cẩu này.

Các dộng cơ diesel thấp tốc thường là dộng cơ hai kỳ, có patanh-bàn trượt và có đặc điềm:

– Hành trinh piston lớn, nên khoáng cách từ tâm trục khuỷu đến tâm các ổ dờ của các patanh-bàn trượt lơn.\

– Lực tác dụng lên các cổ trục, cổ khuỷu, ổ dờ của các patanh-bàn trượt luôn hướng xuống dưới.

Xem thêm: Máy bơm nước bán chân không

Dầu nhờn và hệ thống dầu nhờn của động cơ

Hệ thống dầu nhờn

Vi vậy, nếu hộ thống bôi trơn của động cơ diesel thấp tốc cũng giống như các dộng cơ cao, trung tốc thì việc dãn dầu bôl trơn từ trục khuỷu lên cố khuỷu và ổ đờ của patanh-bàn trượt sẽ rất khó khăn. Nên hệ thống bôi trơn của các dộng cơ diesel thấp tốc thường có kết cấu khác VỚI các dộng cơ cao và trung tốc. Đường ống dấu nhờn chính sau phin lọc dấu nhờn thường được chia làm ba, hoặc hai nhánh óng.

Tham khảo: Máy bơm chìm inox

Đường ống thứ nhất (1) cung cấp dấu nhờn cho các ổ dờ trục cam, cho cơ cấu mờ các xupap xà.

Đường ống thứ hai (2) cung cấp dấu nhờn cho ổ dờ của các patanh-bàn trượt, làm mát đinh piston, và di xuống bôl trơn cho các cổ khuỷu.

Đường ống thứ ba (3) cung cấp dầu nhờn bôl trơn cho cồ trục chính, bệ dờ chặn, xích truyén dộng,…

Hình 2.1 là sơ dổ hệ thống dấu nhờn cùa một số động cơ diesel thấp tốc của công ty MAN-B&W.

Phin lọc trong hệ thống dấu nhờn có kích thước mắt lưới lọc là 50pm, nếu các bạc lót sù dụng loại hợp klm thlếc-nhôm thì kích thước mắt lưới cùa phin lọc là 40pm

2. Các sự cố của hệ thống dầu hơn

 Các sự cố của hệ thống dầu nhờn làm mát

Hình 2.2 là sơ dổ hệ thống dầu nhờn cho động cơ diesel thấp tốc. Dầu nhờn vào bôl trơn cho động cơ và làm mát piston di theo hai dường chính. Đường trên, dầu nhờn vào bôl trơn cho tua bin (4), và vào ống trượt số 3. Đẩu dưới cùa ống (3) dược cố định vào patanh, tạl dây dầu nhờn được phân chia đến bôl trơn cho patanh, bàn trượt, ố đờ của patanh, cổ khuỷu và di lên làm mát cho đỉnh piston.

Do dấu nhờn làm mát dinh piston làm việc trong diều kiện nhiệt độ cao, nên sau một thời gian làm việc, phấn dầu nhờn bám trên bế mặt bén trong khoang làm mát sê bị ô-xv hóa thành “than cốc”. ‘Iheo thời gian lớp “than cốc” này sẽ càng dày. Kết quà là khà năng truyển nhiệt từ dinh piston đến dáu nhờn bị giàm, nhiệt độ của dinh piston sỗ tăng quá glá trị cho phép.

Xem thêm: Máy bơm điện chữa cháy ebara

Khi đó nhiệt độ cùa dấu nhờn làm mát ra khòl những piston này sẽ giảm xuống. Trong trường hợp này phài giâm phụ tàl cho các xllanh đó. Khi có điều kiện phải rút nhũng piston này và làm sạch khoang làm mát.

Sau khi sữa chữa, chạy bơm dấu nhờn, kiểm tra dầu nhờn có bị rò ri xuống khoang khí quét không, các tla dấu nhờn phun ra từ patanh-bàn trượt (hướng, kích thước cùa các tỉa dầu nhờn), lượng dầu nhờn tràn ra từ cố khuỷu, lượng dấu làm mát dinh piston trên dường ra có bình thường không.

Các sự cố của hệ thống dầu nhờn bôi trơn

Sự cố thường gặp và nguy hiểm nhất cùa hệ thống dấu nhờn bôl trơn là áp suất dấu nhờn bôỉ trơn bị giảm. Nguyền nhân giảm áp suất dầu nhờn bôỉ trơn thông thường có thể do:

– Nhiệt dộ dấu nhờn cao, làm cho độ nhớt cùa dầu nhờn glàm.

– Phin lọc dầu nhờn bẩn, tắc càn trờ sự tuấn hoàn của dẩu nhờn làm cho áp suất dấu nhờn sau phin lọc giâm, và do dó áp suất dấu nhờn trước khl vào bôl trơn cho dộng cơ giâm.

– Bánh răng, hoặc trục vít, hoặc thân cùa bơm dấu nhờn bị mài mòn nhỉểu làm cho lưu lượng của bơm giàm.

– Van an toàn của bơm dấu nhờn mờ ờ áp suất nhò hơn quy định, làm cho một phẩn dầu nhờn chày ngược lạl cừa hút cùa bơm.

– Khe hờ dấu của các vị trí bôl trơn lớn hơn glá trị cho phép,…

Xem thêm: Máy bơm chữa cháy bằng điện

Nếu áp suất dầu nhờn giâm xuống dưới áp suất cho phép, tốc dộ dộng cơ tự động giảm xuống “SLOW DOWN”, nếu động cơ không tự dộng glàm tốc độ thì phàl chủ dộng giảm tốc độ dộng cơ xuống “SLOW DOWN”. Nếu áp suất dấu nhờn tiếp tục glàm đốn mức nguy hiểm thi thiết bị bào vệ dộng cơ sẽ tự dộng dừng dộng cơ.

Khl áp suất dấu nhờn giảm, phàl tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố glàm áp suất dầu nhờn. Khl giâm áp suất dẩu nhờn, các bạc lót rất có khà lìilng bị hòng: vờ, “cháy”. Vi vậy sau khỉ khắc phục sự cố giảm áp suất dấu nhờn phàl kiểm tra đáy các te dộng cơ xem có các mành vờ trong các te không.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ