XILANH

Giới thiệu chung

T ình trạng kỹ thuật cùa xllanh ành hường rất lớn đến các thông số làm việc của động cơ, và do dó ảnh hường trực tiếp đến công suất, hiệu suất dộng cơ. Tình trạng kỹ thuật của xilanh phụ thuộc vào rất lìhlều yếu tố.

Xem thêm: Ebara dml

Một trong nhang yếu tố quan trọng nhất là kinh nghiệm khai thác, sử dụng động cơ của các sỹ quan, máy trường ảnh hường rất lơn đến các thông số làm việc của động cơ, từ dó ảnh hường đến tình trạng kỹ thuật của xllanh.

Việc thường xuyên theo dồl các thông số làm việc cùa động cơ, củng như tinh trạng cùa xỉlanh, đặc biệt là kết quà kiểm tra tình trạng của xéc măng qua cửa quét sẽ cho phép phát hiện sớm nhang dấu hiệu bất thường, đế có các biện pháp xừ lý hợp lý, nhằm ngăn ngừa các hư hòng cho xllanh.

Nhiệm vụ của xéc máng

Xéc măng có các nhiệm vụ chính sau:

– Truyền lìhlệt từ pỉston đến xllanh

– Gạt dầu bôl trơn xllanh

– Làm kín không gian làm việc của buổng đốt.

Không cho khí cháy, khí nén rò lọt xuống khoang khí quét. Tham khảo: Ebara dvs. Nguyên lý làm kín của xéc măng như sau: khi động cơ làm việc áp suất khí nén hoặc khí cháy tác dụng:

+ Vào mặt trong của xéc măng, kết hợp VỚI lực đàn hổl cùa xéc măng làm cho xéc măng càng tỳ sát vào vách của xllanh, hạn chế khí phía trên plston rò lọt qua khe hờ glOa xllanh và xéc măng xuống khoang khí quét.

+ Lên mặt trên của xéc măng, làm cho xéc măng tỳ sát xuống mặt dưới cùa rãnh xéc măng, hạn chế khí cháy dl chuyển qua bề mặt này xuống dưới (Hình 3.1).

Giới thiệu chung về xilanh trong động cơ Diesel - 1

Hình 3.1 Nguyên lý làm kín của xéc màng+ Do plston có nhléu xéc măng, và do sự chuyển dộng cùa dòng khí qua các khe hờ phía trong các xéc măng theo đường khuất khúc, vi vậy lượng khí rò lọt qua xéc măng glàm dần, áp suất cùa khí nén, hoặc cháy tác dụng vào xéc măng giảm dán (Hình 3.2). Xéc măng trên cùng chịu áp suất lớn nhất gán báng áp suất trong xllanh. Xéc măng dưới cùng chịu áp suất nhò nhất gần bàng áp suất trong khoang khí quét.

Xem thêm: Bơm ebara dwo 200

Giới thiệu chung về xilanh trong động cơ Diesel

Nếu toàn bộ mặt ngoài của xéc măng tỳ sát vào mặt xllanh, mặt ngoài xéc măng sẽ sáng đểu, khà năng làm kín của xéc măng tốt. Xéc măng không bị kẹt, nếu chúng có thể dl chuyển tự do trong rãnh xéc măng, kế cà dl chyển theo chiểu thẳng dứng. Khe hờ giữa xéc măng và rãnh trong phạm vl cho phép, là nhũng yếu tố làm tăng khà năng làm kín của xéc măng.

Xem thêm: Ebara best 4 ma

Dầu lìhờn bôi trơn cho xéc măng cùng ảnh hường đến khà năng làm kín cùa xéc măng. Nếu độ nhớt của dấu nhờn bôl trơn xllanh nhò, hoặc thiếu dấu bôl trơn không những làm giâm khả năng bôl trơn xilanh, mà còn làm giảm khà năng làm kín của xéc măng.Kinh nghiệm cho thấy chức năng làm kín cùa xéc măng không tốt cũng ảnh hường đến tinh trạng của xllanh.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ