Chất xúc tác

Quá trinh ô-xy hóa sẽ tăng lên đáng kề nếu có chất xúc tác trong dấu nhờn. Tham khảo: Quy trình vận hành máy bơm chữa cháy

Các sàn phẩm màl mòn của đổng, sắt, gi sắt, sơn và véc ni là những chất xúc tác cùa quá trình ô-xy hóa dấu nhờn. Do đó cẩn phàl thường xuyên vệ sinh sạch két dầu nhờn tuần hoàn.

Nước có trong dấu nhờn sẽ bay hơỉ khỉ dấu nhờn nóng và sẽ ngùng tụ trên trần két và tạo thành gi sắt, lớp gi này sẽ rơl trờ lạỉ két làm cho quá trình ô-xy hóa dấu nhờn diễn ra nhanh hơn. Vì lý do này phải glil cho trấn két không bỊ han gi.

Nước trong dầu nhèm

Xem thêm: Ứng dụng của máy bơm ly tâm

Nước không được lẫn với dẩu nhờn. Nếu trong dấu nhờn có nước, đặc biệt là nước mặn thì:

– Quá trình ô-xy hóa dấu nhờn sổ diẻn ra nhanh hơn;

– Tăng khả năng ăn mòn các bé mặt bôi trơn và do dó làm tăng độ nhám cùa các bẽ’ mặt này: cán piston, các cố trục, cổ khuỷu,…

– Có xu hướng ô-xv hóa thành phẩn thiếc của các bạc lót;

– Nước có trong dầu nhờn còn tạo đléu kiện thuận lợi cho các vi khuẩn phá hoại dấu nhờn.

ĐỐI với dầu nhờn có tính kiểm thi VỚI một lượng nước ngọt nhò có trong dầu nhờn không làm dấu nhờn hòng ngay VỚI điểu kiện dộng cơ dang làm việc. Tuy nhiên cẩn nhanh chóng giàm hàm lượng nước có trong dấu nhờn xuống dưới 0,2%.

Nhưng khi dộng cơ dừng, dầu nhờn trong hệ thống phàl tuấn hoàn liên tục và máy lọc ly tâm chạy liên tục dế tăng khà năng tách nước ra khòl dầu nhờn. Sau mỗl glò’ phàl Via máy ít nhất là Vi vòng dê’ dầu nhờn ứ dọng trong các ổ dờ cũng được tuần hoàn trong hệ thống và qua máy lọc ly tâm. Quá trinh này đặc biệt cẩn thiết khi dầu nhờn bị nhiễm nước mặn.

Có sương bám trên kính nhìn hoặc dấu nhờn chuyển sang màu “sữa” là dấu hiệu có nước trong dầu nhờn.

Xem thêm: Ebara jes m5

Có thế phát hiện nước có trong dầu nhờn báng cách gia lìhlệt cho một miếng kính, hoặc hợp klm sắt hàn đến 200H-300°C và nhúng vào dầu nhờn, nếu nghe tiếng “xèo” thì trong dầu nhờn có nước.

Nếu có nhiều nước trong dẩu nhờn, có thể dẻ dàng hút bớt nước láng dưới đáy két dấu nhờn tuần hoàn.

Trong những trường hợp cẩn thiết phàl bơm hốt dấu nhờn bị nhiễm nước, làm sạch các te, két tuấn hoàn, thậm chí “rửa” hệ thống, sau đó thay dầu nhờn sạch hoặc dầu nhờn mớl.

Kiểm tra tình trạng của dầu nhờn

Để kịp thời phát hiện dầu nhờn có bị hư hòng không phàl thường xuyên kiểm tra các dấu hiệu sau của dầu nhờn:

Xem thêm: Ebara best 5

– Lượng bùn cặn có trong máy lọc ly tâm tăng bất thường;

– Xuất hiện mùl khó chịu của dấu nhờn;- Có “sương” bám trên kính nhìn;

– Sự bong, rộp cùa lớp sơn trong các te động cơ;

– Có nhléu cặn, hợp chất các bon trong khoang làm mát piston.Sừ dụng tấm kính hoặc hợp klm sắt hàn có nhiệt dộ cao lìhií đã glớl thiệu ờ trên để kiểm tra dầu nhờn.

Ngoài ra, ít nhất ba tháng một lẩn lấy mẫu dấu nhờn gừl về các phòng thí nghiệm trên bò’ đế xét nghiệm. Việc lấy mẫu dẩu nhờn phải được tiến hành khi động cơ dang làm việc, và trên đường ống chính cùa hộ thống dầu nhờn.Trên tàu phàl có bộ phân tích dấu nhờn do người phân phối dầu nhờn cấp. Tuy nhiên kết quà phân tích này chi có tính chất tham khào và không thay thế kết quà phân tích của phòng thí nghiệm.

Tính chất của dầu nhẻfn

Khl đánh glá tình trạng của dấu nhờn rất ít khi chỉ dựa vào một vàl thông số đơn lè của dầu nhờn, mà thông thường phàl đánh glá tinh trạng của dầu nhờn dựa trên sự đánh glá toàn diện kết quà phân tích dấu nhờn.Để có đầy đù thông tin về dấu nhờn cẩn tham khảo ý kiến của các nhà máy sàn xuất dấu nhờn, dộng cơ.Các thông số cẩn thiết đế có thề đánh glá chính xác chất lượng của dấu nhờn bao gốm các thông số cho trong being 2.3. Các thông số glớl hạn cho trong bàng sau chi mang tính chất tham khảo, hướng dẫn

HỆ THỐNG DẨU NHỜN BÔI TRƠN TRỰC CAM

Xem thêm: Ebara dwo 150

Dầu nhờn từ bệ đờ trục cam, các cam, con lăn dẫn hướng bom cao áp, động cơ trợ động của xupap xà, sau khi bôl trơn hoặc bị rò rì sẽ xà vào hộp trục cam, sau đó chày về két tuấn hoàn.

Dầu nhờn: Dầu nhờn dùng trong hệ thống bôl trơn trục cam dùng chung VỚI dầu nhờn hệ thống bôl trơn cho động cơ

Nhiên liệu có trong dầu nhờn: Vì dấu nhờn của hệ thống trục cam bôl trơn cà con lăn dãn hướng cùa bơm cao áp, nên nhiên liệu có thể bị rò rì vào dầu nhờn. Vì vậy, phàl thường xuyên kiểm tra xem nhiên liệu có bị lẫn vào dấu nhờn không, nếu lượng nhiên liệu có trong dẩu nhờn vượt quá 10% thì phài thay mới dấu nhờn.

Những dấu hiệu sau cho biết có nhiên liệu lẫn trong dấu nhờn:

– Mức dầu nhờn trong két tăng

– Dấu nhờn có mùi nhiên liệu.

– Độ nhớt của dấu nhờn tăng

Nước có ưong dẩu nhờn

Phàl thường xuyên kiếm tra nước có lẫn trong dẩu nhờn không. Nếu có nước lẫn trong dầu nhờn thì phàl dùng máy lọc ly tâm tách nước khòl dầu nhờn càng sớm càng tốt.

Những dấu hiệu sau cho biết nước dă có trong dấu nhờn:

  • – Mức dấu nhờn trong két tăng;
  • – Dấu nhờn bị “nhạt” màu;
  • – Độ chênh áp suất trước và sau phin lọc táng,.


Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ