1. Các thông tin tham khảo Nội dung của các phần như sau:

Thông số chung của tàu bao gồm các hạng mục Tên tàu, Loại tàu (hàng khô, tàu dầu, v.v…), công dụng của tàu (hàng hoá gì mà tàu được thiết kê để chỏ theo thuyết minh chung) vv…

Máy bơm nước ebara

Hướng dần cho thuyền trưởng cần có:

  • Nói rõ vể mục đích của tài liệu, cung cấp những thông tin cần thiết cho thuyền trưởng để đảm bảo độ chúi và ổn định của tàu trong quá trình bốc, dỡ, dằn và các thao tác khác mà tàu đâ dự định, và cung cấp hướng dần đẽ đảm bảo những yêu cầu trên.
  • Danh sách những tài liệu thông dụng (IMO, IACS, Chính quyển hàng hải, Quy phạm của Đăng kiểm quốc gia và các tổ chức phân cấp khác) dùng làm cơ sở để xây dựng tài liệu.
  • May bom nuoc ebara
  • Danh mục sơ lược các tiêu chuẩn áp dụng cho tàu (nếu cần thiêt) và thể hiện các giới hạn của các tiêu chuẩn ổn định, ổn định tai nạn nêu chúng được áp dụng để hạn chê liên quan đến ổn định nguyên vẹn.
  • Hướng dần sơ lược cho thuyền trưởng cách vận hành an toàn, có để ý đến vùng nước theo mùa trong năm, khu vực hàng hải và dự báo thời tiết và có những hành động thiết thực đối với hướng và tốc độ tàu để đảm bảo điều kiện vận hành thực tê.
  • Hướng dẫn sơ lược những ảnh hưởng của tiêu chuẩn ổn định (ngoại trừ tiêu chuẩn liên quan đến việc chở hàng hạt hoặc hàng rời không kết dính) để hàng hoá không bị xô dạt và việc dịch chuyển hàng hoá được hướng dẫn trong tài liệu liên quan đến việc chẳng buộc hàng hoá.
  • Giải thích trong việc sử dụng các tài liệu yêu cầu thêm bởi chủ tàu và phải ghi rõ rằng những thông tin đó thuộc vể trách
  • Máy bơm ebara

trọng lượng trọng tâm d.ự trữ, trong tâm tàu; (2) cân bẳng dọc tàu; (3) Tính toán và thông báo lực cắt, momen uốn dọc tàu; (4) tính toán ổn định và đưa ra đánh giá tình trạng ổn định của tàu.

Tiêu chuẩn ổn định dùng làm cơ sở phân tích đánh giá gồm tiêu chuẩn ổn định quốc gia và tiêu chuẩn IMO. Thông báo tình trạng ổn định tĩnh, ổn định động.

Có thể tham khảo hướng dần sử dụng phần mềm viết cho tàu chở dầu cỡ nhỏ sau. Kích thước chính của tàu: dài toàn bộ 9 7,7 m; chiều rộng 16,5 m; chiểu cao 6,5 m; Tải trọng 4387 tẩn; mớn nước mùa hè 5,6 m.

Chương trình chính có dạng như sau:

Bơm ebara italia

sau đây trong suốt thời gian tàu làm việc: (1) xác định trong lượng, trọng tâm hàng, trọng lượng trọng tâm dự trữ, trong tâm tàu; (2) cân bằng dọc tàu; (3) Tính toán và thông báo lực cắt, momen uốn dọc tàu; (4) tính toán ổn định và đưa ra đánh giá tình trạng ổn định của tàu.

Tiêu chuẩn ổn định dùng làm cơ sở phân tích đánh giá gồm tiêu chuẩn ổn định quốc gia và tiêu chuẩn IMO. Thông báo tình trạng ổn định tĩnh, ổn định động.

Bơm ebara của nước nào

Có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mểm viết cho tàu chở dầu cờ nhỏ sau. Kích thước chính của tàu: dài toàn bộ 97,7 m; chiểu rộng 16,5 m; chiều cao 6,5 m; Tải trọng 4387 tần; mớn nước mùa hè 5,6 m.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ