Nguyên nhân

Khl động cơ làm việc không khí trong các te động cơ cùng chứa các thành phấn khí (N2-^->-02-C02) giống như trong khí quyến, và trong không gian các te luôn có hơỉ dẩu nhờn và vô số hạt dầu nhờn như “mua phùn”.

Xem thêm: Bơm chìm công suất lớn

Nếu xuất hiện ma sát bất thường giữa các bề mặt trượt, ổ đờ, hoặc nhiệt được truyển đến các te từ nơi khác như: khoang khí quét bị cháy truyền qua cán piston, hộp làm kín cán piston thì sẽ xuất hiện các “điểm nóng”. “Điểm nóng” làm cho lớp dầu nhờn bám trên nó bị bay hơi.

Khỉ hơi dấu ngùng tụ trờ lạl, vô số các hạt dấu có kích thước nhỏ ll tl được hình thành lơ lừng trong không gian các te, tức là hình thành một lớp “sương” dấu, lớp “sương” này là nguyền nhân gây cháy khl có nguồn nhiệt.

Nếu một lượng lớn hơl dầu được hình thành, khi bốc cháy sẽ làm cho áp suất trong các te tăng cao dột ngột, có thể gây nổ. Áp suất trong các te tăng dột ngột sẽ làm các van an toàn cùa các te bị mờ. Trong trường hợp các te bị cô lập (ống thông hơl bị tắc) toàn bộ các te sẽ đáy hơi dấu, khl có nguồn nhiệt các te có thế bị cháy nổ. Trong trường hợp này cửa các te sẽ bị thổi tung ra ngoài, gây hòa hoạn cho buồng máy. Hiện tượng cháy nồ như vậy cũng có thể xuất hiện trong khu vực xích truyền dộng, hộp khí quét. Tham khảo thêm: Bơm ebara

“Điểm nóng” trong các te

Do động CO diesel thấp tốc có hộp làm kín cán piston, nên khí cháy trong xllanh khó rò lọt, hoặc lượng rò lọt xuống các te rất ít. Vì vậy, nguyên nhân chù yếu xuất hiện các “điểm nóng” do các bế mặt ma sát không dược cung cấp dù dầu bôl trơn, hoặc việc cung cấp dấu bôl trơn không liên tục, hoặc chất lượng dấu bôi trơn không đàm bào làm cho ma sát tạl các VỊ trí này tăng. Ó đờ chặn cũng là nơl có nguy cơ cao tạo ra “điểm nóng”, do ồ dờ chặn là nơl chịu toàn bộ lực dấy của chân vịt. Do dó, để không xày ra tình trạng tạo thành hơl dấu trong các te động cơ cần:

 • Lọc dầu bôl tron liên tục và đàm bào chất lượng lọc là tốt nhất.
 • Thường xuyên phân tích dấu bôl trơn theo hướng dãn, nếu chất lượng dầu bôỉ trơn không đàm bào thì cán thiết phải thay dầu bôỉ trơn.
 • Phàl đàm bào các đổng hổ đo áp suất dẩu bôl trơn là chính xác.
 • Đàm bào áp suất của hệ thống bôl trơn luôn nằm trong glớl hạn cho phép.

Hơi dầu trong các te động cơ

Nguyên nhân chính làm cho các te có nhiều hơl dấu:

 • Đường ống thông hơi cùa các te bị tắc;
 • Trong các te có các “điếm nóng” do các bạc lót, bộ làm kín cán piston không dược bôi trơn, hoặc lượng dầu bôi trơn không đủ, hoặc không liên tục, hoặc chất lương dẩu bôi trơn quá kém,…;
 • Có khí cháy rò lọt xuống các te.

Khl nóng độ hơi dẩu trong các te cao, sẽ có nguy cơ cháy nồ các te. Vì vậy, dề cành báo sớm nồng dộ hơi dấu trong các te cao, các động cơ diesel thấp tốc thường dược láp thiết bị “Oil Mist Detector”. Thiết bị này có các đáu cảm biến hơỉ dầu ờ tung khoang của các te. Vì vậy, khi thiết bị này báo động cẩn kiểm tra xem cán piston, các cồ trục, cổ khuỷu, ồ đờ chặn, …có bị “nóng” bất thường không? khí cháy có rò lọt xuống các te không? Nếu tất cà các khoang của các te đéu báo động thì kiểm tra xem ống thông hơỉ của các te có bị tắc không,…

Các biện pháp phòng ngừa cháy các te

Xem thêm: Máy bơm tăng áp bị kêu

Các hiện tượng và dấu hiệu sau là nguy cơ cao báo hiệu các te động cơ có thế bị cháy nổ:

 • Nống độ hơi dầu trong các te cao;
 • Nhiệt độ dầu bôl trơn cao;
 • Mất dấu làm mát piston;
 • Cháy khoang khí quét;

Vi vậy khỉ phát hiện các hiện tượng trên thông qua việc kiểm tra, hoặc có báo dộng phàl nhanh chóng thực hiện các biện pháp sau dể ngăn ngừa cháy nổ các te dộng cơ:

 • Glàm tốc dộ dộng cơ xuống “Slow-down”;
 • Để nghị buồng lái cho dừng dộng cơ;
 • Khi được phép, dừng dộng cơ và đóng van cấp nhiên liệu cho dộng cơ;
 • Dừng quạt quét khí phụ của động cơ, quạt thông gló buóng máy;
 • Mờ cửa của buồng máy thông VỚI ngoài trời;
 • Rờl buồng máy;
 • Chuẩn bị các thiết bị cứu hòa;
 • Dừng bơm tuấn hoàn nhiên liệu.

Đặc biệt lưu ý: chỉ được mờ nắp các te ít nhất sau 30 phút dừng động cơ. Khỉ mờ nắp các te không được hút thuốc, tránh tạo ra tla lừa gán các te động cơ.

Xem chi tiết: Máy bơm ly tâm là gì?

Sau khl động cơ “nguội” xác định “điểm nóng” trong các te nhu’: Ổ dờ chặn, cổ trục, cố khuỷu, hộp làm kín cán piston, patanh-bàn trượt,… bàng tay hoặc bâng thiết bị đo lìhlệt dộ từ xa. Tìm xem có bạc lót nào bị nóng chày, hoặc vùng nào trong các te có sơn, dấu bị đổỉ màu do quá nóng.

Ngăn ngừa việc hình thành các “điếm nóng” bâng cách sửa chữa triệt để các nguyên nhân gây mất dấu bôl trơn, đàm bào các bế mặt ma sát của các ổ đờ trong tình trạng tốt, các bề mặt này luôn được cấp dù dấu bôl trơn khi dộng cơ làm việc.

Khởi dộng các bơm nhiên liệu, dấu bôl trơn, kiểm tra dòng dầu bôl trơn từ các ổ dờ, các tỉa dầu bôl trơn cho xích truyén dộng. Kiểm tra nước làm mát, dấu nhờn làm mát piston có bị rò lọt không.

Khờl động dộng cơ, tăng dẩn tốc độ cho động cơ và sau khi động cơ chạy ờ công suất khai thác, dừng động cơ kiểm tra xem có “điềm nóng” nào không, các te có báo động có hơi dầu không sau I11Ỗ1 chu kỳ: 15, 30 phút, một glờ.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ