toàn trùng với đề xuất ban đầu của Bộ Hàng hải. Trong tài liệu so sánh tiếp đây chúng tôi sử dụng tài liệu số làm cơ sở. Nội dung của qui phạm DNV những năm 1980-1990 không khác nhiều so với qui phạm ABS do đó chúng tôi chọn ABS làm đại diện.

Ebara best 2

Ỗn định tai nạn

Yêu cầu đặt ra cho giàn khi bị đắm một hoặc nhiều khoang, nước tràn vào khoang gây ngập khoang cùng thiết bị chứa trong đó, hệ thống đường ống, hệ thống thông khí trong đó cũng bị hư hại còn hệ thống bơm nước chống đắm không sử dụng được vv…; là giàn còn có khả năng chống đờ momen nghiêng do gió ở vận tốc 50 HL/h (25,8 m/s) gây ra. Trong trường hợp xấu nhất các lồ khoét nhất thiết phải nằm cao hơn mép đường nước nghiêng. Chi tiết của yêu cầu trùng hợp với các qui phạm quốc tế.

Máy bơm ebara

Nhừng sự cố chìm giàn do mất ổn định đẫ xẩy ra khá nhiều. Chỉ trong vòng hơn mười năm, thập niên năm mươi-sáu mươi đă xẩy ra hơn hai mươi tai nạn chìm giàn, thiệt mạng hàng tràm người trên đó. Nhừng nãm sau đó số lượng giàn bị nạn có giảm song chưa có cách chấm dứt. Ảnh chụp giàn jack-up bị nạn ngay tại nơi chê tạo giới thiệu tại hình (trái). Ảnh giàn bán chìm bị nạn có kích thước lơn nhất Petrobas P-36 chìm vào tháng 3 năm 2001 đang đặt ra nhiều vấn để cần giải quyết cho ổn định tai nạn, hình (phải).

định giàn trên cột chống

Chỉ xem xét ổn định giàn kiểu này ở trạng thái nổi tự do. Trong trường hợp sự cố, phao chìm cùng thanh giằng, một phần cột chống được coi bị đắm. Hệ số đắm qui ước trong giàn kiểu này được nhận: 0,85 cho khoang máy và trạm bơm; 0,98 cho các khoang trống.

Giàn kiểu này phải thoả mãn yêu cầu: tỉ lệ giữa diện tích đường momen phục hồi trên diện tích momen nghiêng đến giới hạn xác định như trường hợp trước đây, phải lớn hơn hoặc bằng 1,3.

Bơm nước công nghiệp ebara

Yêu cầu về ổn định sự cố phải là, giàn còn đủ khả năng chống lại momen nghiêng do gió thổi với vận tốc 50 HL/h (25,8 m/s) gây ra. Góc nghiêng giàn không vượt quá 17° khi bị sự cố. Các lỗ khoét nằm dưới mớn nước, dưới đường nước sự cố phải thuôc kiểu kín nước.

Đồ thị ổn định của giàn sau sự cố phải đảm bảo yêu cầu:

 Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ