Giàn khoan biển đã hoạt động có hiệu quả trên nãm mươi năm nay. Trong thời gian ấy đă xẩy ra những sự cố kỹ thuật liên quan đến ổn định. Để giảm thiểu các sự cố có thể xẩy ra cho các giàn khoan nổi những người làm công tác pháp lý đã nổ lực hết sức mình đưa các điều luật, ngày nay chúng ta hiểu là qui phạm đóng giàn khoan vào thực thi. Tài liệu được đề cập trong chương này bàn vể ổn định giàn

Ebara best one ma

Đường cong ổn định đặc trưng cho các giàn trên được trình bày tại hình 2.64, trong đó đường vẽ bằng nét đứt dành cho giàn kiểu tự nâng (Jack – up), đang ở trạng thái nổi, góc lặn jack-up vào khoảng 30°. giàn có thân nổi dạng sà lan hoặc dạng tầu thủy thông thường có đường ổn định giống đường cong ghi chú chữ s (ship). Đường vẽ bằng nét liền, đậm và bị gãy khúc tại vị trí ghi số 1, 2 dành cho giàn dạng chìm hoặc nửa chìm (semi-submersible). Đoạn đường cong tách và lên cao của đồ thị ổn định giàn bán chìm, vẽ bằng nét liền, mảnh, đề cập đến khả năng tham gia của thượng tầng của giàn khoan vào ổn định. Khi thượng tầng chạm nước, chiều rộng đường nước sẽ lớn lên nhiều, khả năng làm lớn tay đòn hình dáng của giàn trở thành thực tê. Nêu không đủ nguyên cớ để đưa thượng tầng tham gia vào ổn định, tay đòn hình dáng sẽ giữ giá trị nhỏ, tương ứng đường đậm nằm dưới.

Ebara 2cdx

Vị trí 1 và 2 ghi lại thời điểm boong của giàn bán chìm chạm nước. Như vừa nêu, nêu thượng tầng đủ kín và chắc chắn, tay đòn hình dáng sẽ còn lớn.

Đồ thị tay đòn ổn định giàn di động, trong đó có giàn họ submersible và semisubmersible có dạng như trình bày tại các hình 2.65.

Tiêu chuẩn ổn định giàn di động ngày nay, tính cho ổn định nguyên vẹn và ổn định tai nạn, dựa vào đồ thị đang nêu. Hình 2.65 (trái) dành cho ổn định nguyên vẹn, còn hình 2.65 (phải) cho trường hợp ổn định tai nạn.

Ebara a70w


Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ