Sau một thời gian làm việc ống phun, cánh tua bin, máy nén,… sẽ bị bán do muội than, bụi bám làm cho hiệu suất của tua bin, máy nén giảm, áp suất tăng áp giảm, do đó ảnh hường đến công suất cùa dộng cơ. Xem thêm: Bơm bùn nước thải

Vi vậy, phàl thường xuyên vệ sinh tua bin và máy nén tăng áp. Có hai phương pháp làm sạch cánh tua bin: làm sạch báng nước và làm sạch bảng hạt rán. Cánh tua bin dược làm sạch bàng nước khl dộng cơ đang làm việc là biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên một vàl công ty sàn xuất tua bin khuyến cáo nên làm sạch cánh tua bin bâng các hạt rắn. Trong trường hợp này người ta láp thềm thiết bị làm sạch tua bin bàng hạt rắn.

 Làm sạch tua bin bằng hạt rắn

Các loại tua bln khác nhau sẽ có các phương pháp làm sạch khác nhau. Nhùng nguyên lý chung làm sạch cánh tua bln bâng các hạt rắn như sau:Các hạt rắn trong hộp kín trong hệ thống làm sạch tua bln sẽ được phun vào ống xà trước tua bln bàng khí nén. Các hạt rắn này sẽ va dập vào óng phun, cánh tua bln làm cho muội than, cáu cặn bám trên cánh tua bin, ống phun sẽ bị rơi ra và theo khí xà ra ngoài.

Có thể bạn muốn biết: Máy bơm nước tăng áp là gì

Trước khi làm sạch tua bin cẩn giảm phụ tàl và tốc độ động cơ.

Các hạt rắn đế làm sạch tua bin có thể là hạt các bon hoạt hóa, than nghiến, …

Không nên sử dụng hạt gạo đế làm sạch tua bin vì nó có thể làm bẩn nồi hơi khí xà.Hiệu quà làm sạch tua bin phụ thuộc vào cạnh sắc, khích thước, độ rắn và khối lượng riêng cùa các hạt rắn dùng làm sạch tua bin. Nếu các hạt rắn có cạnh sác, kích thước phù hợp, khói lượng riêng lớn, hiệu quà làm sạch sẽ tăng lên.

Nếu tính chất cùa các hạt rắn trên không phù hợp có thể làm hòng ống phun, cánh tua bin. Kích thước các hạt rắn dùng làm sạch cánh tua bin tùy thuộc vào từng loại tua bin. Trước khi yêu cẩu cấp các hạt rắn đế làm sạch tua bin phải dọc kỹ hướng dẫn của công ty sàn xuất tua bin.

Bạn có biết: Cấu tạo máy bơm ly tâm

Tùy theo từng loại tua bin, trong quá trinh làm sạch tua bin bảng hạt rắn sẽ có các quy định cụ thể vé: phụ tàl cùa dộng cơ, tốc độ quay của tua bin, lìhlệt độ khí xà trước tua bin,… và khối lượng các hạt rắn làm sạch cho tua bln.

Thời gian giữa hai lẩn làm sạch cho tua bln phụ thuộc vào tung loại tua bin, kết cấu của hệ thống xà, chất lượng nhiên liệu dùng cho động cơ, chất lượng quá trình cháy trong xllanh dộng cơ,…

ĐỐI VỚI các tua bln xMAN-B&W-NA, ABB-TPL, thông thường sau khoảng 24 glò’ đến 50 glờ làm việc, đòi VỚI tua bln loại ABB-VTR, MISUBISHI-MET thông thường sau khoảng 170-250 gỉò’ làm việc sổ phàl làm sạch tua bin báng hạt rần.Sau đây là ví dụ về quy trình làm sạch tua bln loại MAN-B&W-NA bằng hạt rắn (Hình 1.28)

Loại tua bin Tóc độ tua bin (v/ph) Lượng hạt ràn (Lít)
NA48/SO 13.000-15.000 1.5
NA57/T09 11.000-13.000 2.0
NA70ATO9 9.000-10.500 3 0

Bàng 1.4 Tốc độ tua bln, lượng hạt rắn khl rửa tua bln bàng hạt rắnLoại tua bin Tóc độ tua bin (v/ph) Lượng hạt ràn (Lít)NA48/SO 13.000-15.000 1.5NA57/T09 11.000-13.000 2.0NA70ATO9 9.000-10.500 3 0

Quy trình làm sạch tua bin bàng hạt rắn cho loại tua bin này như sau:- Trước khi làm sạch tua bin phải giâm phụ tàl của động cơ để nhiệt độ khí xà, tốc độ của tua bin giàm. Tùy từng loại tua bin, tốc độ của tua bln được giảm tương ứng VỚI bàng 1.4- Đóng van 5- Mờ van 2 và 6 khoáng 5-10 giây đề khí nén thổi sạch đường ống, vi đường ống 3 và ống phun 1 có thể bị tắc.- Đóng van 2 và 6- Đồ hạt rắn vào phễu 4 sau dó mờ van 5 để hạt rắn rơl vào két 8. Sau dó đóng van 5 (Lưu ý: Lượng hạt rắn dùng làm sạch cho tua bln tùy tung.

Có thể bạn quan tâm: Cấu tạo bơm chìm nước thải

Quy trình làm sạch tua bin bằng nước

– Mờ van theo thứ tự van 6-2, hạt rắn sẽ được phun vào ống xà qua ống phun 1 khoáng 30 giây- Đóng van theo thứ tự van 2 và 6.- Sau khoảng 24-50 giờ làm việc tiến hành làm sạch tua bin theo quy trình trên.

Tham khảo: Cách sử dụng máy bơm chìm

Lưu ý:- Không làm sạch tua bln bâng nước cùng VỚI các hạt rắn để ngăn ngừa việc các hạt rán bám chặt vào cánh tua bin.- Không mờ các van xà trên óng xà hoặc tua bln khl dang làm sạch tua bin, nếu các van này mờ hạt rắn có thê’ phun ra lìgoàl qua các van xà này.- Nếu trong quá trình làm sạch, tua bin bị “ho’ phàl điểu chình áp suất khí nén báng van 6.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ