B iêu diễn lại như gần đây mặt đúng cách. Quá trái bên trái của việc hiển thị chế độ đầu tiên sẽ làm theo thứ tự sau đây. Dọc thân tàu, tính từ lái đến tàu hỏa, tiến hành chia nhiều đoạn thành, gọi là khoảng sườn. Trong thực tế để nói dài lâu để thành công khoảng 10 hoặc 20, đánh chặn dưới sự kế thừa của hàng của hàng của hàng của hàng. Khi thực hiện, sử dụng soạn thông qua đường cắt, chỉ để được một 1/2 chiều rộng của con đường qua sườn. Phía bên phải phải của cutes các lát của lát trước, đường từ máy, phía bên trái sau khi sau.

Bán bơm ebara

Theo chiều cao, có thể sử dụng đường để rải đường tàu, và như vậy hãy nhận đường rãnh của đường nước.

Informuj, czy używasz bielizny systemowej (10 + 1) lub (20 + 1), liczba cyfr numerowanych od sosu 0 do sosu 10 lub 20, używania opcjonalnego systemu
. Những xà bông nằm giữa các cạnh sườn được đánh dấu theo kiểu thứ tự theo thứ tự, ví dụ, tại đuôi và phần khu vực cần thiết để điều chỉnh thêm các sườn trung gian như 1/2, 3/4, 1V2,. .., 8, 8V2, vv …

Đại lý bơm ebara

Hình 1.9 giới thiệu đường vận chuyển đường.

Regular, the paths are marked from the primary of the line of the beginning of the country number of 0 (DN0), then increment to DN1, DN2, vv …

Bên ngoài sườn, chuẩn hóa, khi đường cần thêm đường viền dọc, cắt dọc theo hệ thống của hệ thống. Các spliters của sọc được ký kết với CDI, CDII, … … Bên ngoài chiều rộng của hệ thống dưới trang, khi thiết lập đường dẫn chính xác để xác định hệ thống đường, phát ra từ mặt trăng giữa đường vị trí lựa chọn, theo dõi kiểm tra theo hình thức của đường dẫn, tại gió.

Máy bơm ebara indonesia

tàu đang nghiêng ngang với góc nghiêng xác định, chúng ta có thể tính diện tích của rất nhiều mặt cắt dọc tàu bị giới hạn bằng chính mặt nước nghiêng. Khi đã đủ dữ liệu vể các mặt cắt dọc, tiên hành tích phân chúng từ -B/2 đến +B/2 đẽ nhận thể tích phần chìm thân tàu. Tâm nổi được xác định theo cách làm quen thuộc

1/ Phân chia toàn bộ chiểu d.ài tàu thành những phân đoạn, có chiều dài phân đoạn ngắn hơn nhiều lần chiểu dài tàu. Chiểu dài các phân đoạn không nhất thiết bằng nhau. Mỗi phân đoạn rất ngắn kiểu này được coi như một khối trụ dài đúng bẳng chiều dài phân đoạn, mặt cắt ngang của lăng trụ đúng như mặt cắt ngang giữa lăng trụ.

2/ Trong mồi phân đoạn tiên hành tính thể tích phần chìm, tâm nổi phần chìm so với đáy, so với mặt ngang chuẩn, cụ thể so với mặt cắt ngang giữa tàu.

Thuật toán tính thế tích và momen tĩnh lãng trụ.

 Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ