Các hư hỏng và sự cố của hệ thổng nước làm mát

Trong quá trình khai thác động cơ, hệ thống nước làm mát dộng cơ có thể xuất hiện các điểu kiện bất lợi như tạo cặn bán bám trên bẽ’ mặt không gian làm mát, ăn mòn hóa học các bể mặt làm mát, thậm chí là có các túi hơl trong không gian làm mát của dộng cơ. Kết quà là càn trờ quá trinh trao đổỉ nhiệt giũa các chl tiết cẩn làm mát (xllanh, nắp xllanh, xupap xà,…) VỚI nước làm mát và tạo ra các vùng quá nóng tạl các điếm này và do dó có thể làm tăng ứng suất lìhlệt cho các khu vực này. Vì vậy, để glàm thiếu các rùl ro phàl định kỳ tiến hành các bước sau:

Tham khảo: Máy bơm chữa cháy ebara

– Thêm vào nước làm mát các hóa chất có tính chất chống lạl quá trình ăn mòn cùa nước làm mát.

– Sừ dụng nước làm mát dộng cơ có chất lượng tốt.

– Xà khí ra khỏi hệ thống nước làm mát.- Kiếm tra hệ thống và chất lượng nước làm mát trong quá trình dộng cơ làm việc

.- ĐỐI với động cơ mớl, hoặc khl tàu sửa chừa lớn trong nhà máy, nếu cán thiết thực hiện đúng quy trinh làm sạch và chống gi cho bể mặt không gian nước làm mát.Nếu không thực hiện tốt các bước trên, hệ thống nước làm mát có thế bị hư hòng sau: Xem thêm: Catalogue máy bơm ebara

– An mòn hóa học bế mặt không gian nước làm mát.- Rạn nứt bể mặt làm mát do chịu tác động dổng thời của quá trinh ăn mòn và ứng suất dộng.- Khl nước làm mát lưu thông qua các tiết diện nhò, tốc độ cùa dòng nước tăng cao, áp suất tạl khu vực này giảm, hoặc do dao dộng, trong khu vực này nhanh chóng hình thành các túi hơl. Khl dòng nước đl vào khu vực có tiết diện lưu thông lớn hơn, tốc dộ dòng nước giảm, áp suất tăng lên và do đó hơi trong các túi hơl sù ngùng tụ nhanh chóng, vi vậy áp suất tại khu vực này giâm đột ngột. Nước xung quanh chày đốn bù vào phán thể tích cùa các túi hơi ngùng tụ VỚI tốc độ rất cao làm cho bé mặt làm mát khu vực có túi hơi bị nước “bán phá”. Kết quà là bé mặt này bị rỗ và do đó ảnh hường đến độ bền của các chi tiết này.

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm chìm giếng khoan ebara

– Cặn bám trên bế mặt khoang nước làm mát, làm cho quá trinh truyền lìhlệt tạl các vị trí này glàm, lìhlệt dộ bẽ’ mặt làm mát tạl dây tăng cao hơn các khu vực không có cặn bám. Do dó, tạo ra ứng suất nhiệt giữa khu vực không có cặn bám và khu vực có cặn bám nhléu

Chất chống ăn mònCó nhiều loại chất chống ăn mòn trên thị trường, nhưng chi có chất nitrit borat là nên dùng.

Không nên sừ dụng dấu chóng ăn mòn dạng nhũ tương dề xìí lý nước làm mát vi nó gây ra ô nhiễm môi trường.Luật vé nước thài (bao gồm nước làm mát và nước ngọt được chưng cất từ máy chùng cất nước ngọt có thể rò lọt vào nước uống) nghiêm cấm sử dụng chất cromat để xừ lý nước.

Chất lượng nước làm mát

Việc sử đụng nước làm mát có chất lượng tót rất quan trọng.Nước làm mát nên sừ dụng nước đà khừ ỉ on hoặc nước chùng cất cùa máy chùng cất nước ngọt. Điều này ngăn ngừa khả năng tạo thành đá VÔI trên bề mặt làm mát cùa xllanh, nắp xllanh và do dó tăng cường quá trình truyển nhiệt.Các thông số sau của nước làm mát phải nằm trong gỉớl hạn cho phép: Độ cứng: max 90dH (=9 ppm CaO) pH : 7~8 (ờ 20°C)Hàm lượng clorua lon: max 50 ppm (mg/lít) Hàm lượng suníat lon: max 50 ppm (mg/lít)Sllicat: max 25 ppm (mg/lít)Và các thành phẩn suníua, đo, amoniac không được có trong nước làm mát.Độ mềm cùa nước không làm giảm hàm lượng suníat và clorua của nước.Nếu không có nước khử lon hoặc nước chùng cất thì có thể sừ dụng nước uống bình thường cho hệ thống nước làm mát.Không được sù dụng nước mùa cho hệ thống nước làm mát, vì nước mua bị nhlẽm bẩn nhiều tạp chất.4.2.4 Kiểm tra hệ thống và chất lượng nước làm mátTrong hệ thống nước làm mát bùn, hỗn hợp các tạp chất cứng thường bám trong các ống nước làm mát, phẩn trên cùa khoang làm mát xllanh, nắp xỉlanh, phẩn dưới cùa xupap xả. Bùn và hỗn hợp các tạp chất dược hình thành do các nguyên nhân sau:

Tham khảo: Máy bơm chìm nước thải ebara

– Nước làm mát bị nhlẽm bẩn;

– Lớp kẽm tráng bên trong các đường óng làm mát nước ngọt.

– Nhiệt độ tạl những khu vực này lớn.Mặc dù trước khi dưa hệ thống làm mát vào khai thác, các đường ống cùa hệ thống làm mát bàng nước ngọt được tráng kẽm đà được làm sạch bàng a-xít loăng, và nước làm mát dă được xù lý báng các hóa chất chống ăn mòn, các ống nước này vẫn rất dẻ bị ăn mòn và kết quà là tạo thành lớp bùn bám lên bề mặt trong của đường ống. Do dó, không nên SỪ dụng các đường ống tráng kẽm dể làm các đường ống trong hệ thống làm mát bâng nước ngọt.

Phải kiểm tra hệ thống nước làm mát và nước làm mát theo chu kỳ.

  1. Hàng tuần

Lấy mẫu nước làm mát trong hệ thống làm mát (không lấy mãu nước trong két dàn nở, hoặc đường ống dãn lên két dãn nở) khi động cơ đang làm việc. Kiểm tra tình trạng cùa nước làm mát bằng bộ thử nước của nhà cung cấp hóa chất xừ lý nước.

Nhưng thông số sau phàl kiểm tra: Nống độ các hóa chất chống ăn mòn có trong nước làm mát không dược thấp hơn glá trị khuyến cáo cùa nhà cung cấp hóa chất xử lý nước. Nếu nống dộ này thấp sẽ tăng nguy cơ ăn mòn các bẽ’ mặt của không gian làm mát. Nồng độ của các hóa chất này nên duy trì ờ gỉớl hạn trên của khoảng glá trị mà nhà cung cấp hóa chất khuyến cáo. Xem thêm: Máy bơm tăng áp ebara

– Độ pH

Giá trị dộ pH nên nằm trong khoáng 8,5-10 ờ 20°c. Nếu glá trị độ pH của nước làm mát giảm (hoặc hàm lượng suníat tăng) có thể khí xà đà rò lọt vào IÌUỚC làm mát. Nếu gỉá trị dộ pH tăng thi bổ sung thêm hóa chất, nhưng nếu độ pH tăng nhiều thì nên thay nước làm mát.

– Hàm lượng Clo.

Hàm lượng Clo không nên vượt quá 50ppm (50mg/lít). Trong trường hợp đặc biệt, hàm lượng Clo có thế tăng đến 100 ppm. Nhùng khl hàm lượng Clo ờ glớl hạn trên của nhà cung cấp hóa chất khuyến cáo, thi phàl bổ sung thêm hóa chất.

Hàm lượng Clo tăng có thể do nước mặn đã rò lọt vào hệ thống làm mát bàng nước ngọt. Vi vậy, nếu hàm lượng Clo trong IÌUỚC làm mát cao hơn glá trị cho phép thi phải tim và khắc phục chỗ rò ri ngay khi có thể.Ba tháng

Cứ ba tháng một lẩn, lấy mẫu nước làm mát như trên và gùi vế phòng thí nghiệm của người cung cấp hóa chất để xác đinh hàm lượng các chất:

  • Các hóa chất chống ăn mòn;
  • Sulphat;
  • Sắt;
  • Các muối.
  1. Hàng năm

Xà hết nước trong hệ thống làm mát, vệ sinh khoang nước mát, cấp dù nước mát cho hệ thống;Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ