Vận hành 76 trạm bơm lấy nước đợt 2 vụ Xuân

Ngày 10/1, các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà đã đồng loạt tiến hành xả nước bổ sung dòng chảy cho hạ du, phục vụ gieo