Sự cố nguy hiếm nhất cùa hệ thống nước làm mát là nhiệt độ nước làm mát tăng cao hơn glá trị cho phép. Tham khảo thêm: Bơm chữa cháy ebara

Nguyên nhân có the do: sinh hàn nước ngọt của hệ thống bị bẩn, bơm nước ngọt làm mát bị “alr”, áp suất bơm nước biền làm mát cho sinh hàn nước ngọt thấp,… Nhưng cùng có trường hợp do thiết bị do không chính xác, hoặc van điểu chinh lìhlệt dộ bị trục trặc, hoặc dộng cơ bị quá tải.

Nếu nhiệt độ nước làm mát của một xllanh hay toàn bộ các xllanh của động cơ tăng xấp xi 100°c thì phài thực hiện các bước sau dê’ xù lý.

Xem thêm: Catalogue máy bơm nước ebara

:- Mờ van xà “alr” trên đường ra của dường nước làm mát của từng xllanh, nếu có nước chảy ra, hộ thống không bị “alr”. Đóng van xà “alr” vừa I1ÌỜ, tiếp tục chạy bơm nước ngọt làm mát, dừng dộng cơ dề tim nguyên nhân và xử lý.

– Nếu mờ van xà “alr” trên dường ra cùa IIU’Ó’C làm mát của từng xllanh mà không có nước chày ra, thì nguyên nhân là hệ thống làm mát bị “alr” hoặc hệ thống làm mát chua được cấp đủ nước. Kết quà là trong không gian của khoang làm mát có các vùng quá nóng và tạo thành các túi hơỉ nước trong khu vực đó.  Tham khảo: Máy bơm nước thải ebara. Do dó phải:

+ Đóng van xà “alr’Vù’a mờ

+ Dừng dộng cơ

+ Dóng van nước làm mát ra khòl các xllanh động cơ

+ Mờ van chi thị

+ Quạt khí phụ, bom dấu nhờn bôl trơn chạy bình thường.

+ Via máy cho đến khi piston của xllanh có nhiệt dộ nước làm mát cao ờ vị trí ĐCD dế khí quét từ quạt khí phụ thổi vào xllanh qua cùa quét và ra khòl xllanh qua van chi thị, nhờ dó nhiệt độ của khu vực quá nóng giảm dần. Tiếp tục làm như vậy cho các xllanh khác có lìhlệt độ nước làm mát cao cho đến khi tất cà các xllanh có nhiệt dộ nước làm mát cao đều dược làm nguội bằng khí quét cùa quạt khí phụ.

Xem tham khảo: Bơm chìm giếng khoan ebara

Việc dóng các van nước làm mát ra khôi động cơ làm cho nước làm mát không tuần hoàn trong không gian nước làm mát, do dó hạn chế việc giảm nhiệt độ đột ngột ờ khu vực quá nóng do chưa có nước làm mát điền đáy. Vì vậy tránh cho động cơ: xỉlanh, nắp xllanh, xupap xà không bị quá tài ứng suất nhiệt.

+ Sau khoáng 15 phút mờ dẩn van nước làm mát ra khỏi dộng cơ dê’ nước làm mát dẩn điển đáy không gian nước làm mát của dộng cơ. Mở van xà “alr” trên dường ra cùa đường nước làm mát xem nước đã chày ra chua. Nếu có nước chày ra có nghĩa là hệ thống nước làm mát đã đù nước, nếu chua có nước chày ra, hoặc dòng nước chày ra không liên tục thì hệ thống nước làm mát van chua dù nước, hoặc vẫn bị “alr”.

+ Tiếp tục tim nguyên nhân và khác phục sự cố.Nếu đường ống nước làm mát ra khòl các xllanh có độ dốc không phù hợp, các bóng hơi trong hệ thống không thoát lên két nước dân nở dược, và do đó sẽ càng có nhléu các bóng hơl trong hệ thống nước làm mát, ngăn không cho nước làm mát lưu thông dẻ dàng và tạo ra các khu vực quá nóng cho động cơ. Xem thêm: Bơm tăng áp ebara

+ Sau khi tìm ra nguyền nhân và khắc phục sự cố, I1ÌỜ các cừa kiểm tra khoang khí quét và kiểm tra xem nước làm mát xllanh có bị rò xuống khoang khí quét không.+ Via máy trước khi khời dộng lạỉ động cơ.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ