Nguyên nhân gây ăn mòn xiỉanh: Nguyên nhân chính gây ăn mòn xllanh chù yếu do các nguyền nhân sau:

Lưu huỳnh có trong nhiên liệu

Xem thêm: Máy bơm nước chìm công suất lớn

Khi đốt cháy nhiên liệu trong buồng đốt, lưu huỳnh có trong nhiên liệu sẽ bỊ ô xy hóa thành các ô-xít axlt, một phẩn các ô-xít axlt này bám trên đinh piston, rãnh xéc măng, khi gặp nước chúng sẽ biến thành axlt sunfurlc gây ăn mòn xllanh.

Nước có trong xllanh là do ho’1 nước có trong khí nạp ngùng tụ thành nước khi nhiệt độ trong xllanh thấp.

Vi vậy, để giảm nguy co ăn mòn cho dộng co, có thể áp dụng các phưong pháp sau:

  • Giữ nhiệt dộ nước làm mát ra khòl dộng cơ khoáng 8(H85°C, dề hạn chế quá trình ngưng tụ của hơl nước có trong khí nạp trong xllanh. Tham khảo thêm: Máy bơm chìm hút bùn
  • Sừ dụng dấu bôl trơn xllanh có hàm lượng kiềm phù hợp, dể trung hòa các ô xít a xít bám trên dinh piston, rãnh xéc măng…
  • Hâm nóng động cơ trước khỉ khờl động
  • Kiểm tra IÌUỚC ngưng tụ sau sinh hàn khí tăng áp có chày ra không. Nếu không chày ra mà dộ ẩm cùa không khí trong buổng máy cao, nghĩa là nước ngưng tụ trong sinh hàn khí tăng áp đà dl vào xllanh. Trong trường hợp này phải tim nguyên nhân và sửa chùa ngay, không để cho nước đi vào xilanh dộng cơ.

Xem thêm: Bơm chìm nước biển

– Phát hiện hiện tượng ăn mòn a xít càng sớm càng tốt.

Nếu phát hiện có hiện tượng ăn mòn phàl:

+ Kiểm tra lượng dầu bôỉ trơn xllanh có đủ không + Tăng lượng dầu bôỉ trơn xllanh dể trung hòa các axlt + Kiểm tra thời điểm phun dầu bôl trơn vào xllanh + Kiểm tra nước ngùng tụ của khí tăng áp sau sinh hàn có chày ra không.

Clorua natrí

Nước mặn có trong khí nạp, nhiên liệu, hoặc dầu bôl trơn xỉlanh làm tăng nguy cơ ăn mòn xllanh. Cơ chế quá trình ăn mòn như sau: trong một số trường hợp đặc biệt, ờ diếu kiện nhiệt độ, áp suất cao trong buồng đốt nước sẽ chuyển thành các lon H+ và OH-, lon H+ sẽ kết hợp VỚI lon Cl- có trong nước mặn tạo thành a xít HC1 gây ăn mòn xilanh động cơ.

Để hạn chế việc hình thành a xít HC1 phàl ngăn ngừa nước mặn xâm nhập vào nhiên liệu, dầu bôl tron, do đó:

  • Không cho nước mặn rò vào các két nhiên liệu;
  • Lọc nhiên liệu bàng máy lọc ly tâm;
  • Không dùng két nhiên liệu làm két chứa nước

Có thể bạn quan tâm: Máy bơm nước chìm italy

Hóa chất ìàm sạch sinh hàn khí tăng áp

Trong thực tế, dùớl tàu thường sử dụng hóa chất để làm sạch sinh hàn khí táng áp (phía khí) báng cách bơm tuấn hoàn hỗn hợp hóa chất và nước ngọt qua sinh hàn. Sau khl làm sạch sinh hàn, hóa chất ẹn sót lạl trong sinh hàn có thế theo khí quét đl vào xllanh gây ăn mòn xllanh. Vi vậy sau khl làm sạch sinh hàn báng hoá chất phàl bơm tuần hoàn IÌUỚC ngọt dể rửa sạch hoá chất còn sót lạl trong sinh hàn.

Lưu ý, việc làm sạch sinh hàn khí tăng áp bàng hóa chất chi dược thực hiện khi dộng cơ không làm việc.

Nước ngưng tụ trong sinh hàn khí tăng áp

Phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm cùa không khí trong buồng máy và nhiệt độ cùa nước biển, áp suất khí tăng áp, hơi nước có trong khí táng áp có thể ngùng tụ thành nước ngay trong sinh hàn. Nếu lượng nước này không được tách ra sẽ đi vào xilanh động cơ, kết hợp VỚI ô-xlt lưu huỳnh có trong xllanh tạo thành a-xlt sunfuric gây ăn mòn xllanh.

Nguyên nhân gây ăn mòn xilanh

 

Hĩnh 3.9 Sự phụ thuộc của lượng nưỡc ngưng tụ trong sinh hàn vào nhiệt độ và áp suất khí nén trong sinh hàn

Ngoài ra, khl nước vào trong xllanh còn làm cho màng dầu bôl tron xllanh bị phá hủy, kết quà là xllanh bị mài mòn khu vực ờ khoảng giữa các lỗ dấu bôl tron theo chiểu thẳng đứng (Hình 3.5). Xem thêm: Bơm chìm hồ cá

Vì vậy, trong sinh hàn khí tăng áp thường có bộ tách nước ra khỏi khí tăng áp. Nước ngùng tụ sau khi được tách ra sẽ chày ra ngoài. Lượng nước ngùng tụ trong sinh hàn phụ thuộc vào độ ẩm của không khí trong buồng máy, áp suất, nhiệt dộ khí tăng áp trong sinh hàn.

Hình 3.9 là đổ thị cho biết lượng nước ngùng tụ trong sinh hàn khí tăng áp cùa dộng cơ MAN-B&W có công suất 20.000kw phụ thuộc vào áp suất, nhiệt độ khí tăng áp.Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ