Trong quá trình khai thác động cơ có thể xảy ra một số tình huống đặc biệt: cháy khoang khí quét, tua bin “ho”, cháy các te, … Vì vậy việc phân biệt hiện tượng, xác định nguyên nhân cùa các sự cố, và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, khắc phục các sự cố này đế tàu có thế vẫn tiếp tục hành trình đến càng an toàn là rất quan trọng và cần thiết.

 • 1 CHÁY KHOANG KHÍ QUÉT
 • 1.1 Dấu hiệu cháy khoang khí quét

Xem thêm: Máy bơm chìm italy

Khl khoang khí quét bị cháy sõ ảnh hường không tót đến quá trinh cháy trong các xllanh liên quan. Kết quà là quá trinh cháy trong các xllanh này bị “trẻ”, công suất các xllanh này giâm, tua bin bị “ho”. Vì vậy, khl khoang khí quét của dộng cơ bị cháy sẽ có các dấu hiệu sau:

 • – Báo dộng nhiệt độ khoang khí quét cao;
 • – Nhiệt độ khí xà của xllanh có khoang khí quét cháy tăng;
 • – Tua bln bị “ho”;
 • – Tua bln bị “ho” và có “khói” bay ra ờ phin lọc khí cùa máy nén tăng áp;
 • – Nếu khoang khí quét cháy lớn sẽ có khói trong khí xà, tóc dộ động cơ glàm.
 • 1.2 Ảnh hưởng của cháy khoang khí quét

Khi khoang khí quét bị cháy áp suất và nhiệt độ trong khoang khí quét tăng lên nhanh chóng, ành hường không tốt đến độ bển cùa thành khoang khí quét, các gu giông thân máy,…. Do áp suất trong khoang khí quét cao hơn áp suất trong xllanh nên khỉ các cửa quét mờ, một lượng khí cháy có lìhlệt độ cao sẽ thổi vào xllanh làm cho màng dầu bôl trơn trên xỉlanh, cán pỉston bị cháy, kết quà là ma sát giữa các xéc măng và xllanh; giũa cán plston và hộp làm kín tăng, gây màl mòn xéc măng, xllanh cán plston, các vòng làm kín cán plston. Tham khảo: Bơm nước thải công suất lớn

Cháy khoang khí quét: nguyên nhân và dấu hiệu

Hĩnh 2.1 Xả cận khoang khi quét

Do cháy trong khoang khí quét, nên phấn lớn ô-xv trong dó bị dót cháy. Vi vậy khí quét vào xilanh ờ chu kỳ tiếp theo phẩn lớn là khí cháy, do dó ờ chu kỳ cháy tiếp theo cùa các xllanh này diễn ra trong tình trạng thiếu ô-xy. Quá trình cháy sẽ bị “trễ”, thậm chí không cháy hết nhiên liệu, kết quả là nhiệt dộ thành vách xllanh tăng cao làm cho màng dấu bôi trơn trên bẽ’ mặt xllanh bị đốt cháy là nguyên nhân chính làm tăng quá trình màl mòn xllanh. Ngoài ra, quá trình cháy “trẻ” còn làm cho công suất của xllanh dó gỉàm, công suất các xllanh không đểu nhau. Nếu công suất của các xỉlanh khác nhau nhiều sẽ dẫn đến tình trạng tóc dộ quay cùa dộng cơ bị dao động, tua bln bị “ho”.

Có thể bạn chưa biết: Máy bơm tăng áp chạy liên tục

 • 1.3 Nguyên nhân cháy khoang khí quét

Trong quá trình động cơ làm việc, một phán dầu nhờn bôl trơn xllanh bị xéc măng gạt xuống khoang khí quét cùng VỚI khí cháy rò lọt qua các xéc măng. Ngoài ra, có một phẩn dầu bôl trơn hệ thống rò lọt lên khoang khí quét theo cán plston tạo thành một hỗn hợp de cháy trong khoang khí quét. Hỗn hợp này sẽ chày xuống két chứa, nhùng do hỗn hợp này có lãn các xi than, nên một phán hỗn hợp dẻ cháy này vẫn nằm trong khoang khí quét (Hình 2.1). MÔI trường trong khoang khí quét lúc này dâ bao gốm hai yếu tố cơ bàn dề hình thành quá trình cháy là ô-xy và chất cháy, nếu xuất hiện thềm vếu tố nguồn nhiệt thì sẽ hình thành quá trình cháy. Các nguyên nhân đế có thế hình thành nguồn nhiệt cung cấp cho khoang khí quét có thê’ là:

 • – Xéc măng bị “thổi” làm cho lượng khí cháy bị rò lọt xuống khoang khí quét tăng, nếu lượng khí cháy bị rò lọt đù lớn sẽ làm cho nhiệt độ khoang khí quét đạt đến nhiệt độ đổt cháy hỗn hợp cháy trong khoang khí quét. Có nhlểu nguyên nhân làm cho xéc măng bị “thổi”:

+ Quá trình cháy trong xllanh động cơ bị “trễ” làm cho nhiệt độ, áp suất cùa khí cháy trong xllanh trên đường dãn nờ tăng cao là một trong các nguyên nhân dãn đến tình trạng xéc măng bị “thổi”;

Có thể bạn muốn biết: Máy bơm tăng áp là gì?

+ Xéc măng bị kẹt, làm cho bẽ’ mặt lìgoàl của xéc măng không tỳ sát vào thành vách xllanh, một lượng khí cháy có nhiệt dộ cao sẽ rò lọt qua khe hờ giũa xéc măng và xllanh. Một phẩn xéc măng tạl vị trí này bị cháy, cú như vậy khe hờ ngày càng lớn, lượng khí cháy rò lọt qua khe hờ này tăng lên.

 • – Quá trình cháy “trễ” cùng có thê’ làm cho áp suất khí cháy trong xllanh tạl thời điểm các cừa quét mờ cao hơn áp suất trong khoang khí quét. Do dó khí cháy sõ “thổi ngược” từ xllanh vào khoang khí quét làm cho nhiệt dộ khoang khí quét tăng cao. Đây cũng là nguyên nhân làm cháy khoang khí quét như phân tích ờ trên.
 • – Điểu chinh sal cam xupap xà, hoặc hệ thống thủy lực mờ xupap bị “alr” làm cho xupap xà mờ muộn, do dó áp suất khí cháy trong xllanh khl mờ cửa quét lớn hơn áp suất trong khoang khí quét, nên khí cháy trong xllanh “thổi ngược” vào khoang khí quét.
 • – Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác cùng góp phẩn làm cháy khoang khí quét như: áp suất trên dường xà cao do bấn nổi hơl khí xà, bẩn tua bln tăng áp, tấm lưới bào vệ tua bln dặt trong hộp khí xà bị tắc bấn, hoặc do những nguyền nhân khác làm cho quá trình cháy trong xllanh bị “trẻ”:

Xem thêm: Cách lắp bơm giếng khoan

+ Quá trinh phun nhiên liệu không tốt, do ảnh hường của tinh trạng kỹ thuật cùa VÒI phun, bơm cao áp không tốt, thời điểm phun nhiên liệu bị muộn, nhiệt độ hâm nhiên liệu thấp,…

+ Các nguyên nhân khác liên quan làm cho lượng khí tăng áp cho động cơ bị giảm: trong quá trình dộng cơ tăng tốc độ dột ngột, áp suất trong buồng máy bị giảm do quạt thông gió buồng máy bị hòng, phin lọc khí cùa máy nén tăng áp, sinh hàn khí tăng áp bẩn, tình trạng kỹ thuật của tua bin, máy nén khí tăng áp không tốt,…Sản phẩm liên quan

LIÊN HỆ